Skip to main content

Croeso i’r Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Cyfreithiol

Ein rôl yw darparu cyngor annibynnol i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol ynglŷn â buddiannau defnyddwyr gwasanaethau cyfreithiol. Gwnawn hyn trwy ymchwilio i faterion sy’n effeithio ar ddefnyddwyr a thrwy geisio dylanwadu ar benderfyniadau ynglŷn â’r modd y rheoleiddir cyfreithwyr.


Mae’r Panel yn cynnwys saith o bobl leyg, sy’n dod ag arbenigedd o amrywiaeth o gefndiroedd, ac fe’i cefnogir gan ysgrifenyddiaeth polisi bychan.


Rydym wedi’n lleoli tu fewn i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol, sy’n ein galluogi i gyflwyno safbwynt y defnyddiwr o ddechrau i ddiwedd y broses llunio polisi. Fodd bynnag, mae’r Panel Defnyddwyr yn gwbl annibynnol o’r Bwrdd – rydym yn comisiynu a chyflawni ymchwil annibynnol, yn cynghori’r LSB ar fuddiannau defnyddwyr, ac yn craffu ar waith yr LSB ar ran defnyddwyr.